Met Werk Meer Mens

IBN is een van de grootste werkgevers in Noordoost-Brabant. Ze maken zich al bijna 25 jaar sterk om mensen die het op eigen kracht niet redden aan werk te helpen.
En hoe mooi is het dan dat je zo’n organisatie mee kunt helpen om dit ook in de toekomst te blijven doen!

Aanleiding tot veranderen

Met de komst van de Participatiewet is de rol en opdracht van IBN veranderd. Dat zit zo. De wet heeft als doel om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de samenleving. Voor IBN betekent dit dat ze, naast het helpen van mensen aan een passende werkplek, deze mensen ook ondersteunen bij hun ontwikkeling en hun loopbaan.

Om een goede invulling te kunnen te geven aan deze brede opdracht besloot IBN haar organisatie aan te passen. David heeft IBN begeleid in de herpositionering en de merkidentiteit ontwikkeld die daaruit volgde. Het nieuwe logo visualiseert dat waar IBN voor staat én gaat in z’n eenvoudigste vorm: mensen ontwikkelen in samenwerking met de regio.

Deliverables

  • Strategie
  • Positionering
  • Merkidentiteit
  • Communicatiestrategie

Partners

  • Clap (productie & regie)
  • Extrafazant (illustraties)
  • Frank van Delft (fotografie)
  • Fullframe (film)

Benieuwd hoe Walter deze positionering naar een concept heeft vertaald?
Bel hem eens, vindt ‘ie leuk: 0413 72 60 66.

Meer werk zien?