Gemeente Sint-Michielsgestel en het onaf logo

Met de komst van de nieuwe omgevingswet is de rol van gemeentes de laatste jaren ingrijpend veranderd. Waar de nadruk in het verleden lag op handhaven en controleren krijgen ze nu een meer faciliterende rol om voorwaarden te scheppen die ertoe bijdragen dat initiatieven vanuit inwoners gestimuleerd worden.

Gemeente Sint-Michielsgestel is zich bewust van deze nieuwe positie
en wil deze invullen met de nieuwe merkbelofte: ‘Geeft ruimte’

Bij deze merkbelofte werd het ook tijd voor een nieuwe huisstijl die daarop aansluit. David kreeg hiervoor van de gemeente alle ruimte. In het proces hebben we vanaf het begin bewust de inwoners van gemeente Sint-Michielsgestel betrokken. Behalve voor verrassende inzichten zorgde deze werkwijze ook voor enthousiasme en draagvlak. Het resultaat is een huisstijl die letterlijk ruimte geeft.

Door het logo ‘onaf’ te maken nodigt de gemeente haar inwoners uit om mee te denken én te doen om daarmee vorm te geven aan hun eigen leefomgeving.

De huisstijl is niet vast omkaderd. Het logo bestaat uit een woordmerk (Sint-Michielsgestel) en variabel beeldmerk. Ondanks de variëteit is ze wel altijd herkenbaar door een aantal terugkerende vorm- en stijlelementen en kleurenpalet.

Benieuwd hoe Walter deze positionering naar een concept heeft vertaald?
Bel hem eens, vindt ‘ie leuk: 0413 72 60 66.

Meer werk zien?