Inzichten

Model van de maand: Het 5c Model

By juni 22, 2017 No Comments

Het 5C-model geeft richting aan het positioneringsproces van een organisatie. Het model maakt inzichtelijk welke identiteitsaspecten een merk in de manifestatie, communicatie en visualisatie naar buiten toe wil benadrukken. De te benadrukken identiteitsaspecten moeten passen bij de organisatie, relevant zijn voor de doelgroep en het merk voldoende afstand geven ten opzichte van de concurrenten.

Company

Company; de organisatie. Dit model richt zich op de identiteit van de organisatie. Afhankelijk van het type organisatie zijn er meerdere methodes om de identiteit in kaart te brengen. Bij een corporate-brand volstaat een analyse en beschrijving van de organisatie-identiteit. Bij een product- of dienstenmerk bestaat de identiteit uit twee lagen; de identiteit van het product of dienst in kwestie en de achterliggende organisatie-identiteit. In de identiteitsanalyse worden meerdere facetten in kaart gebracht, waarbij we starten bij de purpose.

Het 5c model

Customer

Customer, ofwel de doelgroep. Hier stellen we vast welke aspecten van de merkidentiteit relevant zijn voor de gewenste beeldvorming bij de doelgroep. Niet ieder aspect draagt bij aan de gewenste beeldvorming. Bijvoorbeeld; voor een fitnessorganisatie is het heel relevant om veel energie te steken in schone kleedruimtes, maar geen enkele sportschool profileert zich als ‘de club met schone kleedruimtes’. Fitnessapparatuur, prijs, openingstijden of begeleiding zijn veel beter geschikt als identiteitsbepalende kenmerken.
Om te bepalen welke aspecten van een identiteit zich lenen om het merk naar buiten toe te profileren, kan gebruik gemaakt worden van betekenisstructuuranalyse. Tevens geeft deze methode inzicht in ‘de taal’ die consumenten gebruiken en waar in communicatie gebruik van kan worden gemaakt.

Competition

De bol onderin toont competition; de concurrentie. Hoe verhoudt een merk zich tot de concurrent. Om hier goed een goed beeld bij te kunnen vormen kunnen de zogeheten ‘Points of Parity’ (PoP) en ‘Points of Difference’ (PoD) in kaart worden gebracht. Ofwel: op welke punten sluit het eigen merk aan bij concurrenten en op welke punten wijkt het eigen merk af van concurrenten?

Category & Context

Category en context geven kaders aan het model waarin binnen de 3C’s worden toegepast.

Category (productklasse); Bij de keuze in te benadrukken identiteitsaspecten wordt vaak de nadruk gelegd op het onderscheid van het merk ten opzichte van andere merken (differentiatie). Toch is het ook heel belangrijk dat de doelgroep weet tot welke categorie het merk behoort. Het maakt nogal uit of je vanuit een worstenbroodfabriek of een bakkerscategorie positioneert.

Context; Contextuele invloeden, vaak vanuit de SWOT, spelen een rol in de keuzes rondom positionering. Positionering is altijd toekomstgericht. Breng in kaart waar de organisatie kan verbeteren.

Lees je liever op papier?

Download het whitepaper